حضور جهاني PDEدر پست اكسپو و بازتاب داخلي آن در رسانه ها

پست اكسپو 2017 با حضور پررنگ شركت پست بين المللي PDE برگزار شد. نشستهاي مشترك با شركتهاي خارجي، معرفي دستاوردهاي PDEدر صنعت پست ايران و همچنين مذاكرات تجاري از مهمترين برنامه هاي مديران شركت پست بين المللي PDE در حین برگزاري اين رويداد مهم دنيا بود. در زمان حضور شركت PDEدر ايران نمايشگاه، رسانه هاي داخلي پوشش خوبي از حضور شركت ايراني PDE در اين رخداد داشتند...

توسط روابط عمومی شرکت پی دی ای در تاریخ 2017/10/03

پست اکسپو 2017 ژنو، میزبان بین المللی ترین شرکت پست ایران

نمایشگاه پست اکسپو 2017 در ژنو سوییس از 26 سپتامبر در حال برگزاری است و شرکت پست بین المللی PDE با در اختیار داشتن دو غرفه و همچنین حضور در جمع اسپانسرهای این نمایشگاه، توانمندی های خود در ارائه خدمات حمل انواع بار به شیوه های زمینی، هوایی و دریایی را به همکاران خارجی خود معرفی نمود.

توسط روابط عمومی شرکت پی دی ای در تاریخ 2017/09/27

ارسال مدارک دانشگاهی

ارسال مدارک دانشگاهی از طریق شرکت PDE به کلیه دانشگاه های اروپا، آمریکا و کانادا

توسط روابط عمومی در تاریخ 2016/10/15