پست اکونومی(داخلی)

پست سریع بین المللی PDE

حمل محموله های با ابعاد و وزن بالا در مدت زمان بیشتر و هزینه کمتر. این سرویس پاسخی است به نیاز آن دسته از مشتریان محترم که اضطرار زمانی جهت تحویل بسته هایشان نداشته و همچنین به دنبال کاهش هزینه مراسلات خود هستند.

جهت استفاده از سرویس فوق با شماره های 41546-021 و 66463952-021 و 66464063-021 و 66976479-021 تماس حاصل نمایید.

سوالات متدوال


مرسولات ظرف مدت زمان 48 تا 72 ساعت تحویل خواهد شد.

بله. کلیه مرسولات با استفاده از پاکات و جعبه های اختصاصی پی دی ای بسته بندی میشود.

با مراجعه به وبسایت شرکت به نشانی www.pdexp.com و وارد نمودن شماره قبض خود میتوانید در لحظه از وضعیت مرسوله خود آکاه شوید.
بله. با اظهار ارزش کالا و پرداخت هزینه جداگانه بسته شما بیمه خواهد شد.
بله. با پرداخت هزینه آژانس به صورت جداگانه مرسوله شما تحویل خواهد شد.

آن دسته از مرسولات که فرستنده اضطرار زمانی جهت تحویل در مقصد ندارد و همچنین مرسولاتی که حمل آنها توسط هواپیما مقدور نیست.
مانند: مایعات، گازها، مواد شیمیائی، اجسام با ابعاد غیر متعارف و ...

بله بادرنظر گرفتن یک وسیله حمل (وانت و یا کامیونت) بصورت خصوصی امکان ارسال مستقیم درکمترین زمان و باکمترین نرخ مهیا میباشد.